Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XD cơ bản
Số văn bản 02
Ký hiệu văn bản 2000/TT-BXD
Ngày ban hành 19/5/2000
Ngày có hiệu lực 30/5/2000
Ngày hết hiệu lực 2105-05-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Thông tư 02/2000/TT-BXD ngày 19/05/2000. hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XD cơ bản.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19873.dot