Nội dung Văn bản pháp quy

TT.Hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm , XD và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn
Số văn bản 01
Ký hiệu văn bản 2001/TTLT-BKHCNMT-BXD
Ngày ban hành 18/1/2001
Ngày có hiệu lực 29/1/2001
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Thông tư 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001. Hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm , XD và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường