Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản 2006/TT-BXD
Ngày ban hành 1/11/2006
Ngày có hiệu lực 6/11/2006
Ngày hết hiệu lực 2010-11-16 00:00:00.0
Người ký Tống Văn Nga
Trích yếu Thông tư 05/2006/TT-BXD, ngày 01 tháng 11 năm 2006. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Tệp đính kèm: 19904.rar