Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành định mức chi phí quy hoạch
Bao gồm :
1 - Quyết định
2 - Toàn văn Định mức

Người ký : Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân
Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản 2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 3/2/2005
Ngày có hiệu lực 18/2/2005
Ngày hết hiệu lực 2105-02-18 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005. Ban hành định mức chi phí quy hoạch
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch
Tệp đính kèm: 19952.doc