Nội dung Văn bản pháp quy

Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản 2008/CT-TTg
Ngày ban hành 31/1/2008
Ngày có hiệu lực 1/2/2008
Ngày hết hiệu lực 2108-02-01 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Chỉ thị 05/2008/CT-TTg, ngày 31 tháng 01 năm 2008. Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 21749.doc