Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Số văn bản 15
Ký hiệu văn bản 2014/TT-BXD
Ngày ban hành 15/9/2014
Ngày có hiệu lực 15/10/2014
Ngày hết hiệu lực 2018-01-01 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Trần Nam
Trích yếu Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Tệp đính kèm: BXD_15-2014-TT-BXD_15092014_QCVN 16.pdf

BXD_15-2014-TT-BXD_15092014.signed.pdf

BXD_1250-QD-BXD_15102014.PDF