Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 1561/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng.

Số văn bản 1561
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2014
Ngày có hiệu lực 30/12/2014
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Cao Lại Quang
Trích yếu Quyết định số 1561/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Khối Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Tệp đính kèm: BXD_1561-QD-BXD_30122014.signed.pdf