Nội dung Văn bản pháp quy

Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động Xây dựng.

Số văn bản 377
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/3/2008
Ngày có hiệu lực 15/3/2008
Ngày hết hiệu lực 2018-03-15 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Văn Liên
Trích yếu Quyết định 377/QĐ-BXD, ngày 14 tháng 3 năm 2008. Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: 27844.doc