Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Số văn bản 38
Ký hiệu văn bản HD/BTCTW
Ngày ban hành 31/1/2016
Ngày có hiệu lực 31/1/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Tô Huy Rứa
Trích yếu Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
Cơ quan ban hành Bộ, ngành khác
Phân loại Văn bản khác
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BCHTW_38-HD-BTCTW_31012016.doc