Nội dung Văn bản pháp quy

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Số văn bản 41
Ký hiệu văn bản NQ-HĐBCQG
Ngày ban hành 29/1/2016
Ngày có hiệu lực 29/1/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: Mau bien ban bau cu DB HDND (28.01).doc

Mau bien ban bau cu DBQH (28.01).doc

Mau ho so ung cu (28.01).doc

Mau The cu tri, phieu bau cu (28.01).doc

Nghi quyet 41_NQ-HDBCQG.doc