Nội dung Văn bản pháp quy

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
Số văn bản 09
Ký hiệu văn bản 2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 8/2/2010
Ngày có hiệu lực 1/4/2010
Ngày hết hiệu lực 2100-02-01 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 29797.PDF