Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 1389/QĐ-BXD ngày 01/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành thiết kế mẫu nhà lớp học, trường học phục vụ chương trình kiên cố hoá trường, lớp  học của Chính phủ.
Số văn bản 1389
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 1/9/2004
Ngày có hiệu lực 15/9/2004
Ngày hết hiệu lực 2100-02-01 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Văn Liên
Trích yếu Quyết định số 1389/QĐ-BXD ngày 01/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành thiết kế mẫu nhà lớp học, trường học phục vụ chương trình kiên cố hoá trường, lớp học của Chính phủ.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: Cong van 2435_1228730020334.doc

QD1389-QD-BXD-mau nha_1315615836872.doc