Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Số văn bản 02
Ký hiệu văn bản 2017/TT-BXD
Ngày ban hành 1/3/2017
Ngày có hiệu lực 15/4/2017
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phan Thị Mỹ Linh
Trích yếu Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch
Tệp đính kèm: BXD_02-2017-TT-BXD_01032017_KH.pdf

BXD_02-2017-TT-BXD_01032017.signed.pdf