Nội dung Văn bản pháp quy

Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ: Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Số văn bản 63
Ký hiệu văn bản NQ-CP
Ngày ban hành 25/7/2017
Ngày có hiệu lực 25/7/2017
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ: Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: CP_63-NQ-CP_25072017.signed.pdf