Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Số văn bản 10/2017
Ký hiệu văn bản TT-BXD
Ngày ban hành 29/9/2017
Ngày có hiệu lực 1/1/2018
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Bùi Phạm Khánh
Trích yếu Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: BXD_10-2017-TT-BXD_29092017.signed.pdf