Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 972/QĐ-BXD ngày 14/11/2019 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng về thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân 

Số văn bản 972
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/11/2019
Ngày có hiệu lực 14/11/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Trích yếu Quyết định số 972/QĐ-BXD ngày 14/11/2019 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng về thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_972-QD-BXD_14112019.signed.pdf