Nội dung Văn bản pháp quy

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng: Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 

Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản VBHN-BXD
Ngày ban hành 22/11/2019
Ngày có hiệu lực 22/11/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phạm Hồng Hà
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng: Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Văn bản khác
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_06-VBHN-BXD_22112019.pdf