Nội dung Văn bản pháp quy

Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ : Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Số văn bản 103
Ký hiệu văn bản NQ-CP
Ngày ban hành 14/11/2019
Ngày có hiệu lực 14/11/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ : Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 103_NQ-CP_14112019.pdf