Nội dung Văn bản pháp quy

Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ : Về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

Số văn bản 110
Ký hiệu văn bản NQ-CP
Ngày ban hành 2/12/2019
Ngày có hiệu lực 2/12/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ : Về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 110_NQ-CP_02122019.pdf