Danh sách Văn bản
Thanh tra (23)
Khác (2011)
 
Chọn lĩnh vực


Trích yếu Năm ban hành      
       Tìm kiếm nâng cao
Số/kí hiệu      
/        
 
Số/kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
29/CT-TTg
9/10/2018
Thông tin văn bản          Tải về
1208/QĐ-BXD
17/9/2018
Thông tin văn bản          Tải về
1156/QĐ-BXD
22/8/2018
Thông tin văn bản          Tải về
01/VBHN-BXD
20/7/2018
Thông tin văn bản          Tải về
99/QĐ-BXD
21/4/2017
Thông tin văn bản          Tải về
31/2016/TT-BXD
30/12/2016
Thông tin văn bản          Tải về
05/VBHN-BXD
20/12/2016
Thông tin văn bản          Tải về
03/VBHN-BXD
20/12/2016
Thông tin văn bản          Tải về
04/VBHN-BXD
20/12/2016
Thông tin văn bản          Tải về
28/2016/TT-BXD
15/12/2016
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Thông tin văn bản          Tải về
 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››