Tin trong ngành
 
Sở Xây dựng TP.HCM quản cấp thoát nước, công viên, cây xanh đô thị
12/28/18 1:45 PM

GIám đốc Sở GTVT Bùi XUân Cường và Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn.

Chức năng cấp thoát nước, công viên, cây xanh đô thị TP.HCM được chuyển từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng.

Chiều 27/12, tại Sở Xây dựng TPHCM diễn ra lễ chuyển giao và tiếp nhận một số chức năng nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng. Đây là một trong những bước nhằm thực hiện Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý các dự án của TP, quận – huyện, Ban Quản lý đầu tư các Khu đô thị, Ban Quan lý đầu tư các dự án ODA.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải sẽ chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị, chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị; chức năng khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị; công viên, xây xanh đô thị qua Sở Xây dựng theo Quyết định số 5305/QĐ-UBND.

Nguyên tắc chuyển giao là bàn giao nguyên trạng, đồng bộ, đảo bảo các chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao vận hành xuyên suốt, đáp ứng yêu cầu quản lý. Trong đợt này có 25 công chức, 161 biên chế sự nghiệp… từ Sở Giao thông vận tải chuyển sang Sở Xây dựng tại Phòng Hạ tầng – Kỹ thuật.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trước, trong và sau khi tiến hành bàn giao và tiếp nhận Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng có trách nhiệm thống nhất bàn bạc, phối hợp và hỗ trợ giải quyết theo quy định, đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, thống nhất về chức năng quản lý nhà nước.  

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết việc chuyển giao là rất cần thiết, phù hợp với các quy định pháp luật và hoàn cảnh mới. Sở sẽ tiếp tục cùng với Sở Xây dựng tổ chức họp các chuyên đề có liên quan công tác chuyển giao.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn cho rằng đây là bước ngoặc quan trọng trong sự phát triển của ngành, hai cơ quan. Công việc, con người không thay đổi, chỉ thay đổi cơ quan và môi trường công tác… nên tất cả cần phải nỗ lực cố gắng với một động lực mới, tất cả cùng vì sự phát triển của thành phố./.


Theo VOV


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE