Tin trong ngành
 
Sở Xây dựng Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2020
1/14/20 11:37 AM

Vừa qua, Sở Xây dựng Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Xây dựng biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, ngành Xây dựng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị đạt trên 50% (đạt 100% kế hoạch đề ra); tỷ lệ lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đạt 100% (tăng 0,5% so với năm 2018); tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt từ 88,5-92%; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt từ 80-90%; tỷ lệ gom nước thải đô thị và xử lý đạt tiêu chuẩn từ 45-50%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100% so với kế hoạch…

Công tác cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm Sở tiếp nhận 676 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 663 hồ sơ, 13 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, đạt 100% kế hoạch. Về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, thẩm định đối với 05 tổng mặt bằng công trình; 04 Đồ án quy hoạch chi tiết; 29 công trình về các dự án và đồ án; giới thiệu 02 địa điểm thu hút đầu tư các dự án… Công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng từng bước đi vào nề nếp, năm 2019, Sở đã tổ chức thẩm định 99 công trình, dự án đầu tư xây dựng với giá trị dự toán sau thẩm định giảm gần 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các công tác khác như: Phát triển đô thị hạ tầng kỹ thuật và khu công nghiệp; nhà ở và thị trường bất động sản; công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo được triển khai theo kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2019, ngành cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ như: Chất lượng các đồ án quy hoạch còn thấp; các địa phương chưa chủ động triển khai lập quy hoạch chi tiết sau khi đồ án được phê duyệt; công tác phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy hoạch chưa quyết liệt, ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong việc xử lý vi phạm về quy hoạch xây dựng chưa cao, dẫn đến việc xử lý vi phạm chưa triệt để, còn tái diễn…
 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên trao Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn
cho ông Phạm Văn Tiến- nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

Năm 2020, ngành Xây dựng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ như: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị đạt trên 50%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt từ 88,5-92%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 95%; tỷ lệ gom nước thải đô thị và xử lý đạt tiêu chuẩn từ 40-50%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về quy hoạch - kiến trúc; quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên biểu dương những kết quả ngành Xây dựng đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị, Sở Xây dựng tiếp tục chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng…

Dịp này, Sở Xây dựng tổ chức trao Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn; các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019./.


Theo báo Bắc Kạn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE