Tin chi tiết
 
Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
3/1/18 9:35 AM

Ngày 28/2/2018, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường và các thành viên của Hội đồng thẩm định gồm đại diện các Bộ ngành Trung ương, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia lập, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Ninh rộng 822,71km2. Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2022, đồng thời chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ đặt ra các yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch Vùng tỉnh Bắc Ninh với tính chất là một trong những trung tâm kinh tế của Vùng Thủ đô, trọng tâm phát triển công nghiệp và các loại hình dịch vụ, đồng thời là đầu mối giao lưu, trung tâm cấp vùng về thương mại, du lịch văn hóa - lịch sử của Vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2050, Bắc Ninh sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp điện tử công nghệ cao hàng đầu khu vực châu Á, cùng với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, trở thành động lực phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng Sông Hồng và Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra các yêu cầu về rà soát, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quy hoạch hiện hành; điều chỉnh dự báo quy mô dân số; điều chỉnh quy mô đô thị lõi; kết nối hệ thống hạ tầng; điều chỉnh danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; bổ sung các giải pháp thực hiện quy hoạch phù hợp với lộ trình đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Bên cạnh đó, Nhiệm vụ cũng yêu cầu nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng vùng tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: Điều kiện tự nhiên và môi trường; hiện trạng kinh tế, xã hội; thực trạng phát triển đô thị, nông thôn; thực trang dân cư, lao động và biến động dân số; hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hiện trạng tài nguyên môi trường; rà soát các chương trình, dự án, đồ án có liên quan; đánh giá hiện trạng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt; phân tích vị thế về bối cảnh phát triển vùng.

Đánh giá cao chất lượng Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, các thành viên Hội đồng Thẩm định Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo, trong đó nhấn mạnh làm rõ hệ thống giao thông liên kết vùng, các vấn đề bảo vệ, khai thác tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quốc phòng an ninh, thu hút nguồn vốn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của Bắc Ninh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Đình Toàn yêu cầu đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời làm rõ các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú ý đặc biệt đến quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, tính liên kết vùng, mối liên hệ giữa các tiểu vùng trong tỉnh và đưa ra các đề xuất cụ thể về quy hoạch không gian, sử dụng đất, phát triển hạ tầng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.


Trần Đình HàLIÊN KẾT WEBSITE