Tin hoạt động
 
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế: “Xây dựng giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng"
11/29/18 2:07 PM

Ngày 28/11/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án SNKT: “Xây dựng giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ) đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng” do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường (Bộ Xây dựng) Phạm Bá Hùng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc nghiệm thu

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt Dự án, thay mặt nhóm tác giả, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Ngô Lâm cho biết, cùng với sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ của đất nước, các công trình xây dựng ngày càng được đầu tư phát triển ở khắp các đô thị, các vùng miền toàn quốc, với kết cấu, quy mô ngày càng đa dạng, phức tạp. Do đó, việc sử dụng máy móc, thiết bị thi công xây dựng phục vụ những công trình quy mô lớn cũng được áp dụng ngày càng nhiều.

Bên cạnh hiệu quả từ việc sử dụng các phương tiện máy móc, thiết bị xây dựng mang lại, việc duy trì tình trạng kỹ thuật của máy móc thiết bị nhằm đảm bảo ổn định, an toàn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các cơ quan quản lý nhà nước và cả xã hội. Trên thực tế hiện nay, năng lực thực hiện kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng còn yếu do các quy trình kỹ thuật kiểm định và tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ chưa đầy đủ. Do đó, việc thực hiện Dự án “Xây dựng giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng” là đặc biệt cần thiết.

Để triển khai Dự án, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp điều tra, khảo sát, tổng hợp và phân tích các thông tin, tài liệu liên quan, đồng thời đánh giá thực trạng công tác huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng, tổ chức hội thảo khoa học để tổng hợp ý kiến chuyên gia, đại diện các Sở Xây dựng địa phương, doanh nghiệp.

Đến nay, nhóm nghiên cứu Cục Giám định Nhà nước về công trình xây dựng đã hoàn thành Dự án với các sản phẩm bao gồm: Báo cáo tổng kết Dự án và 8 bộ giáo trình phục vụ công tác huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

Phó Cục trưởng Ngô Lâm cho biết, sau khi hoàn thành các sản phẩm của Dự án, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức 4 khóa đào tạo, tập huấn cho hơn 200 kiểm định viên thuộc các tổ chức kiểm định chuyên ngành. Kết thúc các khóa tập huấn, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp ý kiến phản hồi từ chính các học viên và tổ chức kiểm định có học viên tham gia để có cơ sở thực tế đánh giá hiệu quả Dự án. Kết quả, hầu hết các học viên và tổ chức kiểm định đều đánh giá cao chất lượng các bài giảng và hiệu quả của chương trình tập huấn, đào tạo theo giáo trình của Dự án.

Để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh Dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đã góp ý về chuyên môn, để nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa. Các thành viên Hội đồng đều nhất trí với sự cần thiết phải thực hiện Dự án, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, sự nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trong việc khảo sát thực thế, thu thập, phân tích thông tin, số liệu phục vụ Dự án.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Phạm Bá Hùng đánh giá, nhóm tác giả Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã dành nhiều thời gian, công sức khảo sát thực tế, thu thập, tổng hợp thông tin, hoàn thành Dự án theo đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các sản phẩm của Dự án đảm bảo đầy đủ, bố cục chặt chẽ, hợp logic, hài hòa giữa lý thuyết và thực hành.

Chủ tịch Hội đồng Phạm Bá Hùng đánh giá cao việc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức các khóa tập huấn cho các kiểm định viên thuộc các tổ chức kiểm định trên cơ sở bộ giáo trình - sản phẩm của Dự án và ghi nhận phản hồi từ chính các học viên, tổ chức kiểm định nhằm có cơ sở thực tiễn đánh giá hiệu quả của Dự án.

Để nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh, Chủ tịch Hội đồng Phạm Bá Hùng đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng, chỉnh sửa các lỗi đánh máy, quy định rõ hơn những điều kiện cần thiết đối với các học viên tham gia khóa học, sớm hoàn thiện Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Dự án với kết quả đạt loại Xuất sắc.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE