Tin hoạt động
 
Nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN về soát xét tiêu chuẩn quốc gia
12/13/18 5:03 PM

Ngày 13/12/2018, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN về soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9360:2012 “Công trình dân dụng và công nghiệp - xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học”, và TCVN 9400:2012 “Công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao lớn - xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa”, do Viện KHCN Xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, TCVN 9360:2012 “Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học” được chuyển ngang từ tiêu chuẩn ngành TCXDVN 271:2002 nên có nhiều chỉ tiêu, quy định chưa đầy đủ và chưa phù hợp với trình độ khoa học công nghệ cũng như tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trắc địa công trình hiện nay. Điều này gây ra những bất cập trong quá trình quan trắc độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học. Tương tự như vậy, TCVN 9400:2012 "Nhà và công trình dạng tháp - xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa” được chuyển ngang từ TCXDVN 357:2005, với nội dung tiêu chuẩn quá cũ so với sự thay đổi về khoa học và công nghệ trên thế giới. Do đó, việc soát xét, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn nêu trên là cần thiết, đảm bảo phù hợp với trình độ KHCN hiện tại, và thống nhất, đồng bộ với hệ thống TCVN hiện hành.

Thực hiện nhiệm vụ KHCN được Bộ Xây dựng giao, nhóm nghiên cứu đã soát xét, cập nhật và biên soạn các dự thảo mới TCVN…2018 “Công trình dân dụng và công nghiệp - xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học”. So với TCVN 9360:2012, dự thảo phiên bản mới đã chỉnh sửa 38 mục và tiểu mục, bổ sung mới 9 mục và tiểu mục. Dự thảo TCVN…2018  “Công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao lớn - xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa” đã bổ sung mới 6 mục và tiểu mục, bổ sung mới 5 Phụ lục tham khảo so với TCVN 9400:2012.

Tại cuộc họp, các ủy viên phản biện và thành viên của Hội đồng đều nhất trí về sự cần thiết phải soát xét, ban hành các phiên bản mới của TCVN 9360:2012 và TCVN 9400:2012 do nội dung các tiêu chuẩn này đã quá lỗi thời, không phù hợp với trình độ khoa học công nghệ và thiết bị tiên tiến hiện nay. Về các dự thảo phiên bản TCVN mới thay thế, Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả, các dự thảo TCVN được biên soạn công phu, tuân thủ đúng quy định về kết cấu, bố cục; các thuật ngữ, định nghĩa trong cả hai dự thảo TCVN mới về cơ bản phù hợp, được giải thích và định nghĩa rõ ràng; các quy định trong dự thảo TCVN có cơ sở khoa học và tính khả thi trong áp dụng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến, chủ yếu là phần diễn đạt và trình bày với tiêu chí chính xác, đầy đủ, rõ ràng nhưng ngắn gọn để nhóm biên soạn hoàn thiện các dự thảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS Đoàn Thế Tường lưu ý nhóm biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa các Dự thảo theo ý kiến đóng góp của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng để gửi sang Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định và công bố  các tiêu chuẩn mới.

Các dự thảo TCVN đã được Hội đồng bỏ phiếu thông qua, kết quả đạt loại Xuất sắc.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE