Tin hoạt động
 
Hội nghị thẩm định “Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”
1/8/19 10:39 AM

Ngày 7/1/2019, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định “Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050” (Nhiệm vụ). Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành liên quan, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, UBND TP. Nam Định.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo ủy quyền của Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) chủ trì Hội nghị.

Trình bày Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - VIUP) nêu lên lý do và sự cần thiết phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011. Đến nay, sau 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, quy hoạch này cũng bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế cần được điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp và đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển của đô thị Nam Định trong giai đoạn mới.

Theo Nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 có tổng diện tích 187,99km2, gồm toàn bộ diện tích thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc và một phần huyện Vụ Bản, huyện Nam Trực.

Đô thị Nam định được điều chỉnh với tính chất là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của tỉnh Nam Định; đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, dịch vụ du lịch của vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Nhiệm vụ đề ra những yêu cầu chính cần được giải quyết trong đồ án, gồm: Cập nhật các định hướng quy hoạch chiến lược của tỉnh Nam Định đã được phê duyệt; rà soát, đánh giá thực trạng phát triển đô thị, xác định những tồn tại, bất cập của quy hoạch chung năm 2011 và đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục; dự báo các nhu cầu phát triển đô thị Nam Định trong giai đoạn mới; nghiên cứu, cập nhật đề xuất mới về phát triển cơ sở hạ tầng; đề xuất các giải pháp cụ thể về kiểm soát phát triển không gian đô thị; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về đấu nối hệ thống hạ tầng giao thông; đề xuất các quy định quản lý, hướng dẫn kiểm soát phát triển đô thị, làm cơ sở xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn đô thị Nam Định linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển.

Nhằm nâng cao chất lượng Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho việc hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, trên tất cả các lĩnh vực như: Đầu tư; tài chính; môi trường; văn hóa, du lịch; quốc phòng an ninh; kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Thu Hằng đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung một số tính chất của đô thị Nam Định, làm rõ động lực mới của đô thị Nam Định, chú ý tính liên kết vùng, cập nhật và phân tích rõ hơn hiện trạng sử dụng đất của đô thị, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định, nhanh chóng hoàn thiện Báo cáo, gửi UBND tỉnh Nam Định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE