Tin hoạt động
 
Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
3/8/19 5:00 PM

Ngày 08/03/2019 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng thẩm định - đại diện các Bộ, Ngành, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành; Đại diện địa phương có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh Nguyễn Tiến Tài. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) Trần Thu Hằng chủ trì Hội nghị. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo của tư vấn lập Nhiệm vụ - Viện Quy hoạch và kiến trúc đô thị (Đại học Xây dựng Hà Nội), Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 có mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh và Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc trung ương vào năm 2022; quy hoạch mở rộng đô thị trung tâm Bắc Ninh gồm: Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, giữ vai trò là “đầu tầu và hạt nhân” thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, làm cơ sở để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị văn hóa - sinh thái - tri thức, theo mô hình đô thị thông minh;

Theo đó, những yêu cầu về trọng tâm nghiên cứu trong việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh là: Điều chỉnh thời hạn quy hoạch: giai đoạn ngắn hạn đến năm 2022, giai đoạn dài hạn đến năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050; Điều chỉnh phạm vi lập quy hoạch toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện phía Bắc sông Đuống gồm: Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong; Rà soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2015 và tình hình thực tiễn phát triển đô thị Bắc Ninh theo định hướng tại các quy hoạch chiến lược đã được phê duyệt, đặc biệt là Quy hoạch Vùng Thủ đô và Quy hoạch Vùng tỉnh Bắc Ninh; Định hướng phát triển theo hướng tạo lập đặc trưng và bản sắc cho đô thị Bắc Ninh; Đề xuất các giải pháp kiểm soát phát triển không gian đô thị, công trình cao tầng, bố trí các không gian công cộng cho dân cư đô thị, đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội theo hướng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; Đấu nối hệ thống cơ sở hạ tầng khung, đặc biệt là hệ thống giao thông. Phát triển hệ thống hạ tầng đầu mối liên khu vực như: cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường; Đề xuất các quy định quản lý, hướng dẫn kiểm soát phát triển theo hướng linh hoạt theo từng giai đoạn.
  Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất ý kiến đánh giá Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu lập theo đúng quy định, nội dung Nhiệm vụ tuân thủ yêu cầu nghiên cứu được quy định tại các văn bản pháp luật; Tuy nhiên đơn vị lập Nhiệm vụ cần bổ sung một số nội dung như: yêu cầu làm rõ cấu trúc đô thị Bắc Ninh là đô thị loại I của lần điều chỉnh quy hoạch này; bổ sung nội dung tổ chức không gian và kết hợp các nguồn lực phát triển hợp lý giữa nông thôn và đô thị, giữa các ngành kinh tế cơ bản để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022; nhiệm vụ cần yêu cầu nghiên cứu rõ các nguồn nước để đảm bảo tính bền vững trong phát triển đô thị; bổ sung quy hoạch không gian ngầm theo Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm tại các đô thị ở Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu và hoàn thiện Nhiệm vụ để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Ninh Hoàng Hạnh 

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE