Tin hoạt động
 
Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
1/9/20 4:35 PM

Ngày 09/01/2020 tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn XDVN Đỗ Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn XDVN Đỗ Văn Quảng; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng (Công đoàn Bộ); Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. 

Theo Báo cáo của Công đoàn Bộ tại Hội nghị, năm 2019, Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản được Công đoàn XDVN giao. Thành tích của Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở được thể hiện ở kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, trên các mặt: quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp, sản xuất kinh doanh. Kết quả của hoạt động công đoàn cũng thể hiện ở công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại mỗi đơn vị cũng như tổ chức nhiều phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác xã hội từ thiện….

Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở trong năm 2019 đã bám sát các chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn XDVN để xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện cụ thể. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên công đoàn được quan tâm, công tác kiểm tra công đoàn, tài chính công đoàn được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN.
 

Chủ tịch Công đoàn Diệp Thị Thu Huyền phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, Công đoàn Bộ đề ra 07 mục tiêu phấn đấu: Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Công đoàn XDVN giao; Triển khai có hiệu quả Chương trình "Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023"; có 08 Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 33 Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; Bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệp ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; 100% số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 100% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể; Trên 70% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn ít nhất 02 lần trong nhiệm kỳ, dành 15% tổng kinh phí công đoàn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Vận động từ 65% trở lên đoàn viên và người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn XDVN Đỗ Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương các nỗ lực và kết quả công tác đã đạt được của Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng tình với những mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 của Công đoàn Bộ, Phó Chủ tịch Đỗ Văn Quảng đề nghị Công đoàn Bộ cần lựa chọn các nội dung hoạt động và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể dựa trên các Kế hoạch, Chương trình hoạt động do Công đoàn XDVN ban hành. Đồng thời, các Công đoàn cơ sở cũng nên căn cứ Kế hoạch của Công đoàn Bộ để lựa chọn các nội dung hoạt động phù hợp, sát với điều kiện thực tế của từng đơn vị và có kế hoạch thực hiện cụ thể từng tháng, từng quý. 

Phó Chủ tịch Đỗ Văn Quảng đề nghị Công đoàn Bộ tạo điều kiện và tăng cường tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, trao đổi kinh nghiệm, cho các cán bộ công đoàn của các đơn vị trực thuộc để nắm vững các quy định của pháp luật, các chế độ, chính sách liên quan đến công tác công đoàn, đoàn viên.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Công đoàn Bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Trương Thị Thu Thanh đã phát động và quán triệt các nội dung thi đua năm 2020 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Diệp Thị Thu Huyền đề nghị lãnh đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, TLĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chương trình hành động của Bộ Xây dựng để phối hợp với chính quyền, lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020; Bám sát kế hoạch của Công đoàn Bộ để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong các công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể thao; chú trọng công tác nữ công và phát triển đoàn viên, làm tốt các công tác kiểm tra giám sát, tài chính công đoàn./.


Minh Tuấn

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE