Tin hoạt động
 
Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam thực hiện
1/9/20 4:58 PM

Ngày 08/1/2020, Hội đồng tư vấn KH&CN Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu phân tích quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề. Đề xuất các quy định tại Việt Nam.” - mã số: RD 108-18, do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam thực hiện. TS. Hoàng Quang Nhu -  Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng. 

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu.

Theo Chủ nhiệm nhiệm vụ, KTS. Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, cho biết, thực hiện thỏa thuận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong các nước ASEAN, các hoạt động tư vấn của các nước thành viên yêu cầu phải có những quy định tương đương về tổ chức, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hành nghề. Quy định về đào tạo phát triển nghề nghiệp liên tục cho các kỹ sư hoạt động xây dựng đã được một số nước ASEAN quy định là yêu cầu bắt buộc để duy trì và nâng cao năng lực chuyên môn cho các kỹ sư, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng. Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Quy chế đánh giá kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN của Việt Nam, trong đó có quy định về việc duy trì phát triển nghề liên tục. Bên cạnh đó, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng, quy định về hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý hành nghề hoạt động xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Xây dựng. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu phân tích quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề; đề xuất các quy định tại Việt Nam là cần thiết.

Nhận xét về nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng và hai ủy viên phản biện là TS. Nguyễn Chí Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) và ThS.KTS Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) đánh giá kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã phản ánh được tình hình trong nước về sự phát triển liên tục và đồng bộ của công tác đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các quy định pháp luật liên quan đến việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân cũng như công tác quản lý cấp Chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam qua các giai đoạn. Cơ quan thực hiện Nhiệm vụ đã nghiên cứu các quy định của một số nước ASEAN như Indonesia, Malaysia, Philippines trong công tác đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục của cá nhân. Các kết quả nghiên cứu đều có phân tích, đánh giá đưa ra những khung chung, điểm chung, những khác biệt của các nước để làm cơ sở tham khảo và đề xuất quy định cho Việt Nam sao cho cũng phù hợp với quy định chung trong khu vực. Qua đó, nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ đã đưa ra một số đề xuất kiến nghị với Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền về việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý hành nghề và phát triển nghề nghiệp liên tục nhằm nâng cao và duy trì năng lực của các cá nhân trong hoạt động xây dựng, thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kỹ thuật trong khối ASEAN. 

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến với nhóm tác giả nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ như: một số phần trong báo cáo còn trùng lặp, một số nội dung viết sơ sài; cần làm rõ tính đồng bộ về các quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) trong Luật Kiến trúc có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2020…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Hoàng Quang Nhu đánh giá kết quả nhiệm vụ và những đề xuất của nhóm nghiên cứu sẽ là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước tham khảo để soạn thảo ban hành các chính sách tiếp cận với khu vực, đồng thời nâng cao năng lực quản lý hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân trong nước và cá nhân người nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng tại Việt Nam và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua, đạt loại Khá.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE