Tin tổng hợp
 
Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh
6/6/19 10:28 AM

Việc xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam được thực hiện trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa ban hành Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ban hành Khung tham chiếu ICT (công nghệ thông tin - truyền thông) phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) để làm căn cứ cho các địa phương tại Việt Nam tuân thủ nguyên tắc xây dựng, phát triển đô thị thông minh.

Trong đó, Bộ TT-TT nêu rõ, việc xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam được thực hiện theo các nguyên tắc chung. Cụ thể là lấy người dân làm trung tâm. Bảo đảm năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh; đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở. 

Bảo đảm tính trung lập về công nghệ, chú trọng áp dụng công nghệ ICT phù hợp với đô thị thông minh. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng tư của người dân. Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế, địa phương chủ động xây dựng và triển khai đề án tổng thể xây dựng đô thị thông minh...


Theo Hà Nội mới


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE