Diễn đàn đô thị Việt nam
 
Cuộc họp lần thứ nhất của Ban soạn thảo Chiến lược thống nhất về Vệ sinh môi trường và Kế hoạch hành động
3/31/11 12:00 AM

Cuộc họp đầu tiên của Ban soạn thảo được tổ chức tại Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội vào ngày 28/02/2011. Cuộc họp do ông Cao Lại Quang - Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Trưởng ban soạn thảo chủ trì với sự tham dự của các thành viên Ban soạn thảo là lãnh đạo cấp Cục, Vụ đại diện các Bộ ngành bao gồm: Văn phòng chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y Tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải. Tham gia cuộc họp còn có ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng nhóm Chương trình Nước và Vệ sinh của Ngân hàng thế giới và một số đại diện của các nhà tài trợ.

Thứ trưởng Cao Lại Quang phát biểu khai mạc cuộc họp và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án hỗ trợ xây dựng Chiến lược thống nhất về Vệ sinh môi trường do đoàn tư vấn công ty Grontmij Carl Bro thực hiện đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Vinh tóm tắt quá trình hình thành, phát triển và mục tiêu của dự án hỗ trợ xây dựng Chiến lược thống nhất về vệ sinh môi trường. Ý tưởng về dự án này hình thành từ vài năm trước nhưng chỉ đến 2008 mới chính thức được Chính phủ Việt Nam phê duyệt và phân công Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động. Chương trình Nước và Vệ sinh (Ngân hàng Thế giới) cam kết hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược ngành quan trọng này nhằm góp phần phát triển bền vững các dịch vụ cấp nước và vệ sinh ở Việt Nam trong tương lai.

Thời gian của chiến lược thống nhất vệ sinh môi trường là từ 15 năm trở lên và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho một số lĩnh vực ưu tiên trong khoảng ba năm đầu. Chiến lược sẽ đề cập đến tất cả các lĩnh vực về nước thải, chất thải rắn tại khu vực đô thị - ven đô – nông thôn, bao gồm các loại nước thải và chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, y tế, nông nghiệp và các loại chất thải nguy hại khác. Tuy nhiên, do những hạn chế về nguồn lực và thời gian nên trong giai đoạn đầu Chiến lược sẽ tập trung vào chất thải rắn, nước thải sinh hoạt và thoát nước ở khu vực đô thị và ven đô. Chiến lược thống nhất vệ sinh môi trường cũng sẽ lồng ghép với các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động về vệ sinh môi trường của các Bộ ngành đã, đang và sẽ thực hiện nhằm đảm bảo tránh chồng chéo và bổ sung các vấn đề đang bỏ trống chưa được quản lý. Những chủ đề nóng hiện nay của Việt Nam như biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên nước cũng được chú trọng trong quá trình xây dựng chiến lược. Dự kiến bản thảo cuối cùng của chiến lược sẽ hoàn tất vào cuối tháng 09/2012.

Phát biểu tổng kết cuộc họp, Thứ trưởng Cao Lại Quang khẳng định phạm vi công việc và thông qua các mốc thời gian chính. Một vấn đề then chốt cần giải quyết là sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và sự tập trung các nguồn lực nhằm đảm bảo quản lý ngành vệ sinh hiệu quả hơn trong tương lai.

Để biết thêm thêm tin, vui lòng liên hệ: Email: u3sap@gmcbvn.com hoặc

Điện thoại: 04. 3978 5348
 
Theo : u3sap


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE