Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 11/4/2019, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký văn bản số 750/BXD-GĐ về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 732/BXD-TCCB (10/4) gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Ngày 09/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 254/QĐ-BXD về việc Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Xây dựng giai đoạn 2013-2020 tại Quyết định số 1205/QĐ-BXD ngày 02/12/2013, cụ thể như sau:

 

Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 219/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020.

 

Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 250/QĐ-BXD về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2019 gồm 11 công trình:

 

Ngày 04/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 241/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 01/3/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.

 

Ngày 29/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 621/BXD-PC gửi Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng.

 

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 196/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, bao gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 195/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập Vị trí việc làm Bộ Xây dựng gồm các cán bộ có tên sau:

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE