Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Chỉ định Trung tâm giám định chất lượng xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp
4/18/18 3:51 PM

 Ngày 12/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 444/QĐ-BXD về việc chỉ định Trung tâm giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu, địa chỉ: Tổ 22, Phường Đông Phong, Tp. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD gồm các sản phẩm sau:

1. Cát xây dựng: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa; Cát nghiền cho bê tông và vữa.

2. Vật liệu xây: Gạch đặc đất sét nung; Gạch rỗng đất sét nung; Gạch bê tông; Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp.

3. Gạch, đá ốp lát: Gạch gốm ốp lát ép bán khô; Gạch gốm ốp lát đùn dẻo; Đá ốp lát tự nhiên.

Quyết định này có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký.

Trung tâm giám định chất lượng xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 444/QĐ-BXD.  


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_444-QD-BXD_12042018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE