Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Kiện toàn Ban Quản lý dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” do Chương trình Phát triển liên hợp quốc (UNDP)
4/20/18 4:10 PM

Ngày 20/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 539/QĐ-BXD về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (viết tắt là Dự án EECB) do UNDP tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF).

Theo đó, ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường làm Giám đốc dự án.

Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường làm Phó Giám đốc dự án:

Thành viên Ban Quản lý dự án gồm: Ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng Bộ;. Ông Phan Duy Thương - Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản; Ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Đàm Đức Biên - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Bà Lê Thanh Hà - Phó trưởng Phòng Tài vụ, Văn phòng Bộ; Bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Hàm Trưởng phòng Phòng Tổng hợp,Văn phòng Bộ; Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chuyên viên chính, Vụ Hợp tác quốc tế; Bà Lê Mai Hồng - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Bà Trương Thị Thùy Linh - Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính; Ông Đinh Chính Lợi - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Điều phối viên dự án.

Ban Quản lý dự án có nhiệm vụ rà soát, kiện toàn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án EECB; Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động theo văn kiện dự án đã được phê duyệt hoặc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao; Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động của dự án; Giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết khi cần thiết.

Theo Quyết định thành lập tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án:

Văn phòng Ban Quản lý dự án đặt tại Bộ Xây dựng.

Ban Quản lý dự án được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để tiếp nhận và quản lý nguồn vốn; Giám đốc dự án được sử dụng con dấu của Bộ trong các hoạt động của dự án.

Các thành viên Ban Quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án, lương kiêm nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo dự án và các thành viên Ban Quản lý dự án được chi trả từ nguồn vốn đối ứng của Bộ Xây dựng được cấp hàng năm theo quy định tài chính hiện hành.

Ban Quản lý dự án tự động giải thể sau khi dự án hoàn thành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký tới khi dự án hoàn thành và thay thế Quyết định số 360/QĐ-BXD ngày 14/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Quản lý dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” do Chương trình Phát triển liên hợp quốc (UNDP) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 539/QĐ-BXD.

 

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE