Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
9/18/18 4:24 PM

Ngày 17/9/2018, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 1208/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng ban;

Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản làm Phó trưởng ban;

Các thành viên Ban soạn thảo gồm: Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Ông Đào Xuân Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng Cục Hậu Cần, Bộ Quốc Phòng; Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp; Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính; Ông Bùi Sỹ Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách và pháp chế, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Xây dựng.

Đối với Tổ biên tập, Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng; Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng làm Tổ phó; Bà Lý Thị Thanh Hoa, Phó trưởng phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thư ký Tổ biên tập;

Các thành viên gồm: Ông Thân Thế Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; Ông Trương Công Toản, Phó trưởng phòng Chính sách nhà ở, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Bà Nguyễn Kim Thoa, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chuyên viên Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Lê Đức Hoàng, Chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính; Bà Ngô Thị Mai Hoa, Chuyên viên Phòng Quản lý nhà và Công sở, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng và Đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội; Đại diện Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập: Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được Chính phủ ban hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1208/QĐ-BXD.

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE