Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Nộp Báo cáo tài chính và Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2018
10/1/18 3:19 PM

Ngày 01/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 206/BXD-KHTC gửi Hội đồng thành viên các Tổng Công ty TNHH Một thành viên; Người đại diện vốn nhà nước tại các Tổng Công ty cổ phần về việc nộp Báo cáo tài chính và Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2018. 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Theo quy định tại Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu (Quyết định số 1335/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng), báo cáo tài chính, giám sát tài chính 6 tháng năm 2018 của các đơn vị phải gửi về Bộ trước ngày 31/7/2018. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 03 Tổng công ty: Viglacera - CTCP, Công nghiệp xi măng Việt Nam - Vicem và Tư vấn xây dựng Việt Nam – VNCC đã nộp Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2018.

Để kịp thời tổng hợp, đánh giá, báo cáo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan theo quy định, Bộ Xây dựng yêu cầu đơn vị khẩn trương nộp các báo cáo sau:

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty mẹ tại thời điểm 30/6/2018.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ hòm thư điện tử vukhtc.moc@gmail.com trước ngày 05/10/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 206/BXD-KHTC. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_206-BXD-KHTC_01102018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE