Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 8/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
10/1/18 3:26 PM

Ngày 28/9/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1234/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ban Soạn thảo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Ông Nguyễn Trọng Ninh làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm: Ông Nguyễn Mạnh Khởi: Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Ông Lương Đức Trung: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Ông Thân Thế Anh: Trưởng phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Bà Vũ Thị Hường: Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ; Bà Lý Thị Thanh Hoa: Phó Trưởng phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Bà Hoàng Thu Hằng: Phó Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Đối với Tổ Biên tập, ông Nguyễn Trọng Ninh: Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản làm Tổ trưởng; Ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản làm Tổ phó;

Các Tổ viên gồm: Ông Thân Thế Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên thư ký; Bà Vũ Thị Hường - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ; Bà Lý Thị Thanh Hoa - Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Bà Nguyễn Thu Vân - Chuyên viên, Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Bà Hoàng Thị Uyên - Chuyên viên, Phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Ông Đỗ Bá Đại - Chuyên viên Vụ Pháp chế.

Theo Quyết định thành lập: Ban soạn thảo chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung và tiến độ soạn thảo Thông tư; Thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban soạn thảo và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư. Trường hợp vắng mặt phải báo cáo và có ý kiến bằng văn bản gửi tới Trưởng ban soạn thảo, đồng thời, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến việc dự thảo Thông tư do Trưởng ban soạn thảo phân công.

Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo xây dựng đề cương; dự thảo Thông tư; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các phiên họp của Ban soạn thảo; Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến soạn thảo Thông tư do Trưởng ban soạn thảo phân công.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể khi Thông tư được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1234/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE