Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thực hiện tiến độ Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
10/5/18 3:58 PM

Ngày 05/10/2018, Ban Chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã có văn bản 2486/BXD-KHCN gửi Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tiến độ Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. 

Theo đó, để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (Đề án 198), ban hành theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (ban hành tại Quyết định số 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 198).

Ban Chỉ đạo Đề án 198 đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nhiệm vụ được phân công, gửi Báo cáo và các kết quả thực hiện nhiệm vụ “Đề xuất Danh mục và đề cương các quy chuẩn kỹ thuật (QCVN, QCĐP) liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước” của các Bộ/ngành, địa phương về Bộ Xây dựng trước ngày 20/10/2018 để phân tích, tổng hợp làm cơ sở tiếp tục các công việc tiếp theo qua địa chỉ:

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Email: khoahoccongnghe@moc.gov.vn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2486/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2486-BXD-KHCN_05102018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE