Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên năm 2018 và dự kiến năm 2019 theo quy định
10/29/18 10:09 AM

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 239/BXD-KHTC gửi các Trường trực thuộc Bộ về việc rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên năm 2018 và dự kiến năm 2019 theo quy định. 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

Ngày 26/12/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1280/QĐ-BXD về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt I), trong đó đã giao kinh phí thực hiện chế độ cấp bù miễn, giảm học phí cho các đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ.

Để tổng hợp và bổ sung nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên theo quy định nêu trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo số kinh phí đã thực hiện đến ngày 31/10/2018; đề xuất bổ sung nhu cầu sử dụng kinh phí năm 2018 và dự kiến nhu cầu năm 2019 (theo biểu mẫu đính kèm văn bản này); gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 01/11/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 239/BXD-KHTC. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_239-BXD-KHTC_29102018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE