Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
11/15/18 2:00 PM

Ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1489/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 cho phù hợp với các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.  

Tổ thẩm định do Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Hoàng Quang Nhu làm Tổ trưởng; Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Nguyễn Chí Hiếu Phó làm Tổ phó.

Các thành viên gồm: Ông Bùi Văn Dưỡng Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Doãn Mạnh Hùng Chánh Văn Phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Bà Trương Thị Thu Thanh Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng; Ông Nguyễn Việt Sơn Trưởng phòng Giám định 3 - Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Ông Đặng Kim Khôi Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Ông Trần Chủng Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam; Ông Hoàng Thọ Vinh Nguyên Hàm vụ trưởng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Nguyễn Anh Tuấn Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Ông Nguyễn Dư Tiến Phó Chủ tịch Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam; Ông Tống Trần Tùng Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu, đường Việt Nam; Ông Phạm Khắc Thưởng Trưởng ban kỹ thuật phòng chống thiên tai – Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam; Ông Lê Văn Thành Trưởng ban đào tạo – Tổng hội xây dựng Việt Nam; Ông Nguyễn Lê Đức Phó Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng Thư ký.

Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm duyệt về số lượng, bố cục và cơ cấu của Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được rà soát, chỉnh sửa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1489/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE