Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban chỉ đạo dự án "Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030" do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại
11/23/18 9:33 AM

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1508/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án "Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030" do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng ban. 

02 Phó ban gồm: Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Nguyễn Trọng Ninh; Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam Kim Jinoh.

Các thành viên gồm: Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Vũ Văn Phấn; Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hà Quang Hưng; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Phạm Thị Hồng My; Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Đỗ Duy Hiển; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Trịnh Quốc Cường; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lương Đức Trung; Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Nguyễn Quang Minh.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: Chỉ đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Ban Quản lý Dự án phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) triển khai thực hiện Dự án bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng đã được phê duyệt; Phê duyệt kế hoạch tổng thể của Dự án; Giám sát tiến độ thực hiện các hoạt động Dự án trên cơ sở Kế hoạch được duyệt; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Dự án trên cơ sở kế hoạch thực hiện, báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện dự án; Xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Ban Chỉ đạo dự án tự giải thể khi dự án kết thúc.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1508/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE