Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg
11/23/18 10:00 AM

Ngày 23/11/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2960/BXD-VLXD gửi các đơn vị về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg. 

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 Phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng (Quyết định số 452/QĐ-TTg), trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ kiểm tra việc thực hiện, báo cáo hàng năm và báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án trình Chính phủ vào cuối năm 2020.

Bộ xây dựng đề nghị UBND tỉnh/thành phố có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg trên địa bàn Tỉnh/Thành phố theo các nội dung được Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Khoản 7, Mục IV, Điều I của Quyết định số 452/QĐ-TTg; đồng thời có các đề xuất, kiến nghị về xử lý, sử dụng tro, xỉ.

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 08 tháng 12 năm 2018.

Các thông tin trao đổi, xin liên hệ: Đào Danh Tùng - chuyên viên Vụ Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng. ĐT: 04.39760271/333; ĐTDĐ: 0946555689; Email: daodanhtung@gmail.com


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2960/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2960-BXD-VLXD_23112018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE