Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Đôn đốc các Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thực hiện Nghị định 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017/TT-BXD
1/4/19 4:07 PM

Ngày 03/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc các phòng thí nghiệm LAS-XD thực hiện Nghị định 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017/TT-BXD.

Thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Chỉ thị số 03/CT- BXD ngày 13/9/2017 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị:

Sở Xây dựng đôn đốc các Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS- XD) đang hoạt động trên địa bàn quản lý, nếu có nguyện vọng tiếp tục hoạt động sau ngày 30/6/2019 thì cần làm thủ tục theo qui định (xây dựng qui trình quản lý phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025:2007) để chuyển đổi sang giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Trên cơ sở đăng ký chuyển đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của các Phòng thí nghiệm, Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 28/2/2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 03/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_03-BXD-KHCN_03012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE