Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Viện Vật liệu Xây dựng
1/10/19 11:15 AM

Ngày 10/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 07/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Viện Vật liệu Xây dựng.

1. Tên tổ chức đăng ký: VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ: Ngõ 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 8581111, Fax: 0243 8581112, Email: vpcn@vibm.vn

Đã đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn: Tro xỉ nhiệt điện đốt than.

2. Số đăng ký: 21/CN/BXD

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký, bổ sung Giấy chứng nhận số 01/CNĐKCN-BXD ngày 16/01/2017 và có hiệu lực đến ngày 16/01/2022.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 07/CNĐKCN-BXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_07-CNDKCN-BXD_10012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE