Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
2/27/19 4:08 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 342/BXD-QLN (26/02) gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014, trong đó có quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước của địa phương trong việc theo dõi, quản lý tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 79 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).

Căn cứ quy định tại Điều 79 và Điều 85 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ và để thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án về an ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội (trong đó có nội dung đánh giá việc thực hiện chính sách sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tổng hợp, báo cáo về tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các đối tượng nêu trên (theo mẫu phụ lục kèm theo công văn này).

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/3/2019 để tổng hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 342/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_342-BXD-QLN_26022019.signed.pdf) Tải về
(BXD_342-BXD-QLN_26022019_Phuluc.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE