Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư
2/21/19 9:02 AM

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 301/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Căn cứ kế hoạch tổ chức Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (dự kiến tháng 4/2019) với nội đung “về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư hiện nay những vướng mắc bất cập và giải pháp tháo gỡ” và thực hiện Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo Sở Xây dựng và các Sở, ban ngành có liên quan của địa phương chuẩn bị báo cáo, tài liệu, số liệu (theo Đề cương kèm theo) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/3/2019 để tổng hợp.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 301/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_301-BXD-QLN_20022019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE