Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở
3/12/19 10:03 AM

Ngày 11/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 473/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở.

Nhằm đánh giá, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tại các địa phương theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2030

a) Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở:

- Đối với địa phương chưa có Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở: Đề nghị báo cáo nguyên nhân, đồng thời khẩn trương xây dựng, phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương giai đoạn 2020-2030.

- Trường hợp Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã phê duyệt nhưng chưa có giai đoạn 2020-2030, đề nghị UBND cấp tỉnh tổ chức xây dựng, điều chỉnh Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong giai đoạn này theo quy định.

b) Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở:

- Đánh giá kết quả thực hiện so với Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở đã đề ra

- Tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện

c) Dự báo nhu cầu phát triển nhà ở của địa phương giai đoạn 2020-2030

d) Đề xuất, kiến nghị của địa phương

2. Tổng hợp, bổ sung số liệu về một số chỉ tiêu phát triển nhà ở của địa phương trong giai đoạn 2020 – 2030 theo Biểu mẫu tại các Phụ lục số 1, 2, 3a, 3b đính kèm;

Đề nghị UBND các địa phương báo cáo bằng văn bản và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 01/4/2019 để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (bản điện tử đề nghị gửi về hòm thư điện tử: thanhnga.ktqd64@gmail.com).


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 473/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_473-BXD-QLN_11032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE