Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (bổ sung) của Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế
8/1/19 3:04 PM

Ngày 01/8/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 679/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế; Địa chỉ: Số 10, tổ 7, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD gồm:

Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông: Xi măng poóc lăng; Xi măng poóc lăng hỗn hợp; Xi măng poóc lăng bền sun phát; Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

Kính xây dựng: Kính nổi; Kính màu hấp thụ nhiệt; Kính phủ phản quang; Kính phủ bức xạ thấp; Kính gương tráng bạc.

Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này bổ sung Quyết định số 567/QĐ-BXD ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực đến hết ngày 03/5/2021.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 679/QĐ-BXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_679-QD-BXD_01082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE