Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 05/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3044/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung về việc điều chỉnh hợp đồng EPC.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 535/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng TP. Hà Nội về chiều cao công trình trường học tại các quận nội thành TP. Hà Nội.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 220/BXD-HĐXD gửi Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng về giấy phép xây dựng công trình.

 

Ngày 30/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 3033/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng về việc xác định chi phí thiết kế công trình theo Quyết định số 957/QĐ-BXD.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 828/BXD-KHCN gửi Hợp tác xã công nghiệp 8-3 về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 28/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 827/BXD-KHCN gửi Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy về việc áp dụng QCVN:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 826/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hạ Long về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 28/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 825/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần chế biến sản phẩm chăn nuôi Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 22 về luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ công cộng, nhà ở và văn phòng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 824/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH đầu tư C.T.L về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 823/BXD-KHCN gửi Công ty cổ phần đầu tư Bảo Ngọc TTC về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE