Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khách sạn Summer Garden
6/1/18 4:06 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 342/BXD-KHCN gửi Cổ phần du lịch Thành Thái Việt về luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khách sạn Summer Garden , xây dựng tại số 19 – 21 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1) và phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (Mục 3.4.12). Công ty Cổ phần du lịch Thành Thái Việt đã đề xuất các luận chứng bổ sung để: thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy và thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 334/PCCC&CNCH-P6 ngày 20/4/2018.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép sử dụng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế yêu cầu tại: (1) Mục 5.1-QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy; (2) Mục 3.4.12-QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 cho công trình Khách sạn Summer Garden theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, trả lời, lưu ý về khoảng cách an toàn, lối thoát nạn, đường cho xe chữa cháy, các nguồn điện ưu tiên đảm bảo hệ thống vận hành ổn định khi có sự cố xảy ra, tại Văn bản số 334/PCCC&CNCH-P6.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 342/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_342-BXD-KHCN_31052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE